Om Teta Vannrensing AS

Velkommen til Teta Vannrensing AS – spesialist på vannrensing!

Teta Vannrensing AS løser problemer med vannkvalitet på en trygg og effektiv måte. Vårt spesialfelt er vannkvalitet og vannrensing. I tillegg til å distribuere produktene våre, går mye av vårt arbeid til å bidra innen forskning og utvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Alle våre produkter gir deg en trygghet – trygghet for god vannkvalitet!