Om Teta Vannrensing AS

Velkommen til Teta Vannrensing AS – spesialist på bærekraftig vannbehandling!

Teta Vannrensing AS løser problemer med vannkvalitet på en trygg og effektiv måte. Vårt spesialfelt er bærekraftig vannforvaltning, med fokus på vannrensing og lekkasjedeteksjon. I tillegg til å distribuere produktene våre går mye av vårt arbeid til å bidra innen forskning og utvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Alle våre produkter gir deg en trygghet – trygghet for god vannkvalitet.

Vannbehandling

Vi kan tilby vannrensing med kitosan gjennom vårt hovedprodukt KitoFlokk™. Dette er et innovativt, men velprøvd alternativ til tradisjonelle koagulanter som jern og aluminium. Ved å velge KitoFlokk™ som koagulant i vannbehandlings prosessen kan du oppnå flere fordeler både med hensyn til økonomi og miljø. Den opptrer som en solid og robust koagulant som bidrar til en jevn drift med stabil vannkvalitet.

Fett og lukt i avløp og pumpestasjoner er et økende problem. Ved å benytte vår andre produktserie Biokatalysator, kan vi redusere problemer med fett og lukt, samtidig som andelen skittent vedlikehold reduseres. Våre kunder opplever å spare ressurser i form av både tid og kostnader, samt at det kan være et svært godt HMS tiltak.

Satelittbasert lekkasjedeteksjon

Som første leverandør i Skandinavia kan vi nå også tilby innovativ lekkasje deteksjon ved hjelp av satellitter. Teknologien er den samme som benyttes for å finne vann på Mars, mens i vårt tilfelle brukes den til å finne lekkasjer av drikkevann i ledningsnett. Lekkasjer avdekkes raskt, samt at det muliggjør en effektiv overvåking, planlegging og risikominimering i forvaltningen av ledningsnett. Teknologien kan vise til svært gode resultater i andre deler av verden, og gjøres nå tilgjengelig i Norge. Både store og små kommuner kan ha god nytte av tjenesten. 

Bærekraft

Vi har kunnskap og kompetanse som kan bidra til at din virksomhet blir en del av løsningen i det grønne skiftet. Grønn konkurransekraft handler om å redusere fotavtrykket samtidig som det skapes økonomisk gevinst, og vannbransjen har et stort potensiale i dette skiftet. Vi ser helhet i verdikjeden til våre kunder og kan bidra til at det skapes grønn konkurransekraft og bærekraft i praksis.

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne!