Doktorgradsavhandling – Gratulerer til Ekaterina Christensen med doktorgrad innenfor klimarobust og bærekraftig vannbehandling!

Gratulerer til Ekaterina Christensen med gjennomført og vel bestått doktorgradsarbeid innenfor effektiv og bærekraftig vannbehandling med alternative koagulanter. Ekaterina Christensen har nylig avlagt sin disputas for å forsvare sin doktorgradsavhandling innenfor effektiv og bæreraftig vannbehandling med alternative koagulanter. Ekaterina er opptatt av bærekraft, og hun har studert bruken av kitosan og zirkonium i vannbehandling. På…