Doktorgradsavhandling – Gratulerer til Ekaterina Christensen med doktorgrad innenfor klimarobust og bærekraftig vannbehandling!

Gratulerer til Ekaterina Christensen med gjennomført og vel bestått doktorgradsarbeid innenfor effektiv og bærekraftig vannbehandling med alternative koagulanter. Ekaterina Christensen har nylig avlagt sin disputas for å forsvare sin doktorgradsavhandling innenfor effektiv og bæreraftig vannbehandling med alternative koagulanter. Ekaterina er opptatt av bærekraft, og hun har studert bruken av kitosan og zirkonium i vannbehandling. På…

Details

Ny medarbeider

Ny medarbeider i Teta VannrensingVi ønsker Caroline Gedde-Dahl velkommen som ansvarlig for Prosjekt og Forretningsutvikling i Teta Vannrensing AS. Caroline er utdannet ingeniør fra Colorado, USA, og jobbet som finans analytiker i 3 år etter endt utdannelse. Hun har samlet 11 års erfaring fra arbeide med fornybar energi og avfallsbransjen i Norge. Caroline er opptatt…

Details

Nedre Romerike Vannverk og Skedsmo Kommune tar i bruk satellitter i verdensrommet for å finne lekkasjer av drikkevann på ledningsnettet!

Nedre Romerike Vannverk (NRV) og Skedsmo kommune i samarbeid med Teta Vannrensing AS og Avavi AS går foran og demonstrerer verdien av innovasjon og samarbeid for å oppnå mer bærekraftig vannforvaltning. Gjennom bruk av ny teknologi avdekkes lekkasjer av drikkevann på ledningsnettet.Drikkevann på avveie er en av vår tids store utfordringer sier daglig leder Thomes…

Details

Fra ord til handling – samfunnsansvar i leverandørkjeden

Teta Vannrensing AS er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Initiativ for etisk handel (IEH) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid…

Details

Ølen vassverk – innovasjon har gitt økonomiske og miljømessige fordeler

Ølen Vassverk har gjennom innovasjon og nytenking oppnådd flere økonomiske og miljømessige gevinster i sin vannbehandlingsprosess. Ølen Vassverk var Norges første vannbehandlingsanlegg som tok i bruk kitosan som fellingskjemikalie allerede i 1999. Ved at de i investeringsprosessen den gang vurderte en alternativ koagulant som fellingskjemikalie istedenfor å velge en av de tradisjonelle, oppnådde de store…

Details

[:no]Ny Salgssjef i Teta vannrensing AS[:]

[:no]Stine Bendigtsen er ansatt som ny Salgssjef i Teta Vannrensing fra årsskiftet, og hun har tatt over ansvaret for kunde- og leverandørporteføljen. Stine kommer fra stillingen som Salgssjef i Norsk Gjenvinning, og hun har til sammen 12 års erfaring fra gjenvinnings bransjen. Stine er opptatt av det grønne skiftet, og hun ser fram til å jobbe med…

Details