[:no]

Skånevik Vannverk har tidligere hatt store variasjoner i råvannskvalitet og problemer med resterende aluminium i drikkevannet. Vannverket har nå gått fra en aluminiumsbasert renseprosess til å bruke vår Aquator. Aquator™ har løst problemet med aluminiumsrester i drikkevannet og ført til bedret prosesstabilitet.

[:]