Ny medarbeider

Ny medarbeider i Teta VannrensingVi ønsker Caroline Gedde-Dahl velkommen som ansvarlig for Prosjekt og Forretningsutvikling i Teta Vannrensing AS. Caroline er utdannet ingeniør fra Colorado, USA, og jobbet som finans analytiker i 3 år etter endt utdannelse. Hun har samlet 11 års erfaring fra arbeide med fornybar energi og avfallsbransjen i Norge. Caroline er opptatt…

Fra ord til handling – samfunnsansvar i leverandørkjeden

Teta Vannrensing AS er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Initiativ for etisk handel (IEH) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid…

Ølen vassverk – innovasjon har gitt økonomiske og miljømessige fordeler

Ølen Vassverk har gjennom innovasjon og nytenking oppnådd flere økonomiske og miljømessige gevinster i sin vannbehandlingsprosess. Ølen Vassverk var Norges første vannbehandlingsanlegg som tok i bruk kitosan som fellingskjemikalie allerede i 1999. Ved at de i investeringsprosessen den gang vurderte en alternativ koagulant som fellingskjemikalie istedenfor å velge en av de tradisjonelle, oppnådde de store…

[:no]Ny Salgssjef i Teta vannrensing AS[:]

[:no]Stine Bendigtsen er ansatt som ny Salgssjef i Teta Vannrensing fra årsskiftet, og hun har tatt over ansvaret for kunde- og leverandørporteføljen. Stine kommer fra stillingen som Salgssjef i Norsk Gjenvinning, og hun har til sammen 12 års erfaring fra gjenvinnings bransjen. Stine er opptatt av det grønne skiftet, og hun ser fram til å jobbe med…