Teta vannrensing har hatt et samarbeid med Tromsø Kommune i to år, og resultatene har vært svært gode. Ved å ta i bruk Biokatalysator i flere av kommunens pumpestasjoner har de ikke bare redusert mengden fett og lukt problematikk, men det har også hatt en positiv effekt på rørledningsnettet i Tromsø sentrum. Der man tidligere var plaget med blokkeringer har man ved filming av ledningsnettet erfart at blokkeringene er borte. Effekten gir Tromsø kommune besparelser både i form av kostnader til suge- og spylebiler, samt at det har vært et viktig HMS tiltak for å forbedre arbeidshverdagen til driftsoperatørene ved at antall timer til «skittent vedlikehold» er redusert. Tromsø kommune og Teta vannrensing ser frem til et fortsatt godt og sterkt samarbeid, og de jobber stadig sammen for å skape nye gode løsninger.

 

Bildet er fra befaring 27.juni, med Trond Strandberg (Miljøkjemiker olje og fettutskillere) og Tord Bentzen (Driftsingeniør renseanlegg) fra Tromsø Kommune, samt Odd Inge Østbø fra Teta vannrensing.