Tromsø kommune har nå hatt kontrakt med Teta vannrensing i over ett år. Foreløpig har kommunen 4 pumpestasjoner i drift.

Bildene under viser kommunens siste prosjekt, der det i én av byens pumpestasjoner i sentrum ble oppdaget store fettklumper. Tetas biokatalysator, Olfatec, ble tilsatt i pumpestasjonen, og etter to uker var stort sett alt fettet oppløst. Olfatec har vært en stor suksess i Tromsø kommune, ikke bare i pumpestasjonene, men også i byens ledningsnett. Teta har fått meget gode tilbakemeldinger.

 

2016-09-27-oppstart 2016-10-10-etter-13-dager
Ved oppstart. Etter 13 dager.