Har du problemer med lukt på arbeidsplassen?hand

Ansamlinger av fett er vanlig i pumpestasjoner og kan skape sjenerende lukt på arbeidsplassen og i nærmiljøet.

Kontakt oss for hjelp! Vi har produkter som kan begrense luktproblemene. Vi hjelper deg med beregninger, og modellering av luktspredning – du er trygg med oss!

Gode referanser!