Renseprosesser

Rensing av vann og avløpsvann er vår fremste spesialitet. Vi gir deg de beste rådene om valg av renseprosesser og vi kan garantert hjelpe deg til å få eksisterende renseprosesser til å yte enda mer. Forundersøkelser? Driftsanalyser? Utredninger eller forprosjekt? Detaljprosjektering? Optimalisering? Vi dekker alt som berører planlegging og drift av renseprosesser!

 

Fosforfjerning Ønsker du bedre renseeffekt? Vi finner raskt frem til flaskehalser og viser deg veien til økt effektivitet, enten det er i form av besparelser eller bedre renseeffekt – og ofte begge deler!

Primærrensing
Trenger du høyere stabilitet i ytelse? Vi designer løsninger med polymerer eller andre metoder for å sikre jevn høy renseeffekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrosjonskontroll Hva er levetiden på dine rør? Ønsker du å redusere innvendig korrosjonshastighet? Vi hjelper deg å velge metode og optimalisere det anlegget du allerede har!

Desinfeksjon og hygienisk barriere Hvordan vet du at din hygieniske barriere virket i går? Vi vet hvordan du i praksis sikrer at de hygieniske barrierene er effektive til enhver tid, enten det er med kjemisk felling, membranfiltrering, UV, klor, kloramin eller ozon.

Kjemiske renseprosesser Teta vannrensing AS gir deg de aller nyeste erfaringer enten det gjelder bygging av et nytt anlegg, oppstart, eller forbedring av et eksisterende anlegg. Vi utfører forundersøkelser (jartester), optimaliseringer, pilotforsøk, fullskalaforbedringer, valg av fellingskjemikalier, optimaliserer styring og alt annet du måtte trenge for en fulltrimmet renseprosess.

Biologiske renseprosesser Hvor effektiv drift har du på renseanlegget? Trenger du hjelp til design av nytt? Teta vannrensing AS sikrer høy rensegrad gjennom en kombinasjon av driftsanalyse, opplæring og tilpasning av design.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membranfiltrering Har du ikke den kapasiteten du skulle hatt? Har du ikke etablert overvåkning av den hygieniske effekten? Hos Teta vannrensing AS finner du den uavhengige kompetanse du trenger.

Nye metoder I Teta vannrensing AS arbeider vi kontinuerlig med utvikling av nye metoder i samarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner. Har du et spesielt problem som ikke lar seg løse så lett? Ønsker du å bruke renseprosesser som krever mindre energi eller som ikke inneholder farlige kjemikalier? Du er i de beste hender.

VIL DU VITE MER?

Kurs – kontakt – referanser