Satelittbasert lekkasjedeteksjon

Drikkevann på avveie er en av vår tids store utfordringer. Over 30% av ferdig produsert drikkevann forsvinner i bakken på grunn av gammelt og utdatert ledningsnett i bakken. Dette koster samfunnet mye, både i form av kroner og miljøbelastning. Å finne disse lekkasjene er tidkrevende, og det kreves mye utstyr og personell. Teta Vannrensing lanserer nå en ny tjeneste hvor vi tilbyr muligheten for satellitt basere bilder som kan supplere deteksjons arbeidet slik at det blir mye mer effektivt.

Årlig forsvinner drøyt 200 millioner m3 med rent prosessert drikkevann ut i avløpsnettet uten at det når frem til sluttbrukeren. Ny teknologi kan bidra til en effektiv, treffsikker og innovativ måte å søke etter lekkasjer på ledningsnettet.

Tjenesten blir levert av Teta Vannrensing AS, med Utilis som leverandør av satelittbaserte bilder og Avavi AS som leverandør for verifisering av lekkasjeindikasjoner.

 

Hva kan du oppnå gjennom samarbeid med oss?

  • Satelittbaserte indikasjoner på lekkasjer i form av kartverk
  • Mulighet for å avdekke lekkasjer på tidlig tidspunkt
  • Mulighet for å avdekke lekkasjer som ellers er krevende å finne
  • Flere funn pr. dag
  • Enklere planlegging av infrastruktur

www.utiliscorp.com