Vannforsyning Hos Teta vannrensing AS finner du den beste kompetansen for å sikre et trygt godt drikkevann, enten det gjelder tekniske løsninger, driftsoppgaver eller vurderinger av vannkvalitet. Vi lager solide utredninger og løser problemer, men ofte er det mest effektive bare å justere driftsoppgaver eller opplæring av driftspersonell. Kontakt oss – det kan lønne seg!

Råvannskilde Opplever du endringer i råvannet? Trenger du modellering av strømningsforhold? Vi hjelper deg med kartlegging, vannanalyser og statistiske beregninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vannbehandling Vannbehandlingen skal tilpasses råvannskvaliteten, driftsbetingelser og tilgjengelig driftskompetanse. Vi hjelper deg å sette sammen vannbehandlingen til du får en optimal vannkvalitet. Bruker du for mye kjemikalier? For mye energi? Vi hjelper deg!

Ledningsnett og høydebasseng Har du kimtall på ledningsnettet? Mye lekkasjer? Feil pH? Teta vannrensing AS har erfaringen som sikrer deg gode løsninger!