Virus, bakterier og parasitter

Teta vannrensing AS er spesialister på vannhygiene og kan hjelpe deg med alle oppgaver knyttet til dette – uansett!

Trenger du en vurdering av smittefare i din vannforsyning? Skal det gjøres endringer i råvannskilden og du er usikker på hvordan dette vil påvirke folkehelsen blant dine abonnenter?

Vil du ha visshet om at dine renseprosesser virkelig fjerner virus, bakterier og parasitter? Kontakt oss! Vi gir deg trygghet – for god vannkvalitet!

Samarbeid

Veterinærhøyskolen og Universitetet for Miljø-og Biovitenskap samarbeider med Teta vannrensing AS om å fremskaffe den nyeste viten om smittestoffer i vann, og hvordan dette vil påvirke dine renseprosesser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISK

EU-prosjektet om virus i vann bruker kompetanse fra Teta vannrensing AS for vurderinger av hvordan virus blir fjernet med kjemisk felling, aktivt kull, klor og UV.

Optimal desinfeksjonspraksis og drikkevannsforskriften

Teta vannrensing AS sitter i referansegruppen for optimal desinfeksjonspraksis og har vært bidragsytere og veiledere for drikkevannsforskriftens vurdering av hygienisk barriere.

Forskning

Doktorgrad på smittestoffer i drikkevann – under oppstart i Teta vannrensing AS!