[:no]

Vi har nå fått kontrakt med Tromsø kommune om bruk av BioKatalysator i pumpestasjoner og ledningsnett. 

[:]