Ølen Vassverk har gjennom innovasjon og nytenking oppnådd flere økonomiske og miljømessige gevinster i sin vannbehandlingsprosess. Ølen Vassverk var Norges første vannbehandlingsanlegg som tok i bruk kitosan som fellingskjemikalie allerede i 1999. Ved at de i investeringsprosessen den gang vurderte en alternativ koagulant som fellingskjemikalie istedenfor å velge en av de tradisjonelle, oppnådde de store besparelser økonomisk. At KitoFlokk medfører en halvering av slammengden gjør at de også reduserer forbruk av både rentvann og energi i produksjonsprosessen. Gjennom nytenking og evne til å utfordre det tradisjonelle oppnådde de dermed både økonomiske og miljømessige fordeler som gir de en trygg og bærekraftig vannbehandling.

Ølen Vassverk ligger i ydylliske Vindafjord Kommune.

Bjørn Ljosnes sier at rensing med KitoFlokk gir flere fordeler, og stiller gjerne som referanse for Teta Vannrensing AS til de som ønsker mer informasjon direkte fra en kunde.

 

Spørsmål?

Kontakt:            

Ølen Vassverk, Bjørn Ljosnes, mobil: 970 35 587, epost: bjorn@olenvassverk.no

Teta Vannrensing, Stine Bendigtsen, mobil: 909 39 398, epost: stine.bendigtsen@tetavannrensing.no