Vannrensing ved bruk av UV, KitoFlokk og Aquator

Ølen Vassverk har i likhet med mange andre hatt behov for oppgradering av sin renseprosess med en ekstra barriere mot parasitter. Råvannskilden er en bekk, og med kjemisk felling og klor som behandling mangler man den foreskrevne barriere nummer 2 mot parasitter.

Teta vannrensing AS ble engasjert og veiledet vannverket rakst gjennom anskaffelsesprosessen. På rekordfart og med minimale rådgiverkostnader er det nå etablert desinfeksjon med mellomtrykks-UV.

I dag bruker vannverket også KitoFlokk og Aquator i renseprosessen, og oppdragsgiver er svært godt fornøyd med både prosessen og utstyret.

Kontaktperson Ølen Vassverk: Bjørn Ljosnes

 

Uttalelse fra vannverket:

“Ølen Vassverk bruker KitoFlokk og Aquator på sine vannbehandlingsanlegg i Ølen og Bjoa med svært gode resultater. Fargetallet på råvannet på disse anlegga kan til sine tider være over 80 mgPt/L, og ved bruk av KitoFlokk sammen med Aaquator reduseres fargetallet ned til bedre enn 5 mgPt/L og svært lav turbiditet på renset vann. KitoFlokk/Aquator er organiske, og det blir betydelig mindre slam i filtreringsprosessen enn ved bruk av andre kjente fellingskjemikalier.”
– Bjørn Ljosnes, daglig leder