[:no]

VISK – Fjerning av virus i vann
EU-prosjektet VISK skal vurdere betydningen av klimaendringer for smitte av virus gjennom drikkevann. Teta vannrensing AS er engasjert som rådgiver for å bistå Nedre Romerike Vannverk, MOVAR og FREVAR i den delen av prosjektet som skal planlegge og gjennomføre forsøk med fjerning av virus i vannverk. Utvalgte renseprosesser er kjemisk felling, UV, klor og aktivt kull. Forsøkene skal kartlegge renseeffekt og hvordan renseeffekten blir påvirket av klimaendringer.

Dette arbeidet skal gi grunnlagsdata til «Optimal desinfeksjonspraksis», slik at modellen kan kalibreres også i forhold til virus.

Prosjektet vil også gi svar på hvor effektiv UV-desinfeksjon er ved de doser som nå installeres på norske vannverk.
Prosjektet skal også kartlegge forekomst av virus i norske drikkevannskilder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk VISK kontaktperson:  Mette Myrmel, Norges Veterinærhøyskole

Kontaktperson vannrensing, Norge:  Lena Solli Sal, Nedre Romerike Vannverk

Kontaktperson Teta vannrensing AS:  Stine Bendigtsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[:en] [:]