Hygieniske barrierer i Haugesund

Vannforsyningen i Haugesund kommune forsyner ca 35.000 personer, inkludert Haugesund by. Vannverkets råvann er Stakkestadvannet, et godt klausulert overflatevann.

Vannverket består i dag av følgende prosesser:

  • Kjemisk felling i 3-media filter ved bruk av KitoFlokk™kitosan som koagulant
  • Karbonatisering i alkalisk filter og med lesket kalk
  • Desinfeksjon med klorgass

Kommunen setter store krav til god vannforsyning av god vannkvalitet og har arbeidet strukturert for å ligge i forkant når det gjelder å sikre et hygienisk sikkert drikkevann.

Haugesund kommune har tatt i bruk den første nye koagulanten verden har sett på mer enn 50 år! Her er et par uttalelser fra vannverket:

“Høye krav til ytelse og miljø har gitt resultater og fremskrittDessuten er det gøy å tørre i et land med jantelov.”
– Olav Heimdal, teknisk sjef
“Fantastisk arbeidsplass som legger til rette for læring og andre nyttige ting.”                                                        
– Arvid Pettersen, driftsoperatør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teta vannrensing AS har vært engasjert i dette arbeidet på flere nivåer. Det aller mest sentrale har vært å kurse driftspersonell i optimal drift og praktisk overvåkning av hygieniske barrierer. Kompetent personell er nøkkelen til et godt resultat, også over tid og i uforutsette situasjoner.

Teta vannrensing AS har også deltatt aktivt i optimalisering av fellingstrinnet, som i en periode var vannforsyningens eneste barriere mot parasitter. Bruk av KitoFlokk™ sikrer en robust barriere med færre driftsstans enn vanlig for kjemisk felling, men det ble i tillegg gjennomført grundig optimalisering av filterstyringen og kjemikaliestilsetningen til et nivå som gir effektiv fjerning av både parasitter, bakterier, virus og sopp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette ble utfordret på det verste når det ved en anledning ble et uhell med en gjødselkjeller i nedslagsfeltet, og store mengder storfegjødsel rant direkte ut i kilden like ved inntaket. På grunn av det grundige arbeidet som var gjennomført hadde både kommunen og Mattilsynet tillit til at prosessen ville håndtere situasjonen. De hygieniske barrierene forble intakte, og det ble ikke iverksatt hverken kokepåbud eller stans i vannforsyningen. Dette hadde selvsagt ikke vært mulig uten at man på forhånd hadde gjennomført tilpasninger som gjorde at man viste at det ville gå bra.

Arbeidet med å sikre en uavhengig hygienisk barriere nummer 2 mot parasitter er nå godt i gang, og etter studietur, opplæring og forundersøkelser er man nå klare til å forberede anskaffelse av UV desinfeksjon.

Teta vannrensing AS er faglig ansvarlig for prosjektet.