Drikkevann på avveie er en av vår tids store utfordringer. Over 30% av ferdig produsert drikkevann forsvinner i bakken på grunn av gammelt og utdatert ledningsnett. Dette koster samfunnet mye, både i form av kostnader og belastning av miljøet. Å finne disse lekkasjene er tidkrevende, og det kreves mye utstyr og personell i arbeidet. 

Som første leverandør i Skandinavia tilbyr vi nå innovativ lekkasje deteksjon ved hjelp av satellitter. Teknologien er den samme som benyttes for å finne vann på Mars, mens i vårt tilfelle brukes den til å finne lekkasjer av drikkevann i ledningsnett. Lekkasjer avdekkes raskt, som muliggjør en mer effektiv overvåking, planlegging og risikominimering i forvaltningen av ledningsnett. Teknologien kan vise til svært gode resultater i andre deler av verden, og gjøres nå tilgjengelig i Norge. Både store og små kommuner kan ha god nytte av tjenesten. 

 

Tjenesten blir levert i et samarbeid mellom Teta Vannrensing AS som distributør i Norge, Utilis Ltd. som leverandør av satelittbaserte bilder, og Avavi AS som leverandør for verifisering av lekkasjeindikasjoner. 

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

 

www.tetavannrensing.no

Stine Bendigtsen, mob: +47 909 39 398

 

www.utiliscorp.com

 


www.avavi.no

Fredrik Schau Bones, mob: +47 416 08 000