Nedre Romerike Vannverk (NRV) og Skedsmo kommune i samarbeid med Teta Vannrensing AS og Avavi AS går foran og demonstrerer verdien av innovasjon og samarbeid for å oppnå mer bærekraftig vannforvaltning. Gjennom bruk av ny teknologi avdekkes lekkasjer av drikkevann på ledningsnettet.

Drikkevann på avveie er en av vår tids store utfordringer sier daglig leder Thomes Trømborg i NRV, og vi er stadig på jakt etter de beste løsningene for å gjøre vår forvaltning av ledningsnettet mer bærekraftig. Ny teknologi og innovasjon må til for å løse de utfordringer vi står ovenfor, og vi er glade for å gjøre det mulig å teste denne nye teknologien også i Norge.

Teta Vannrensing AS har inngått kontrakt med selskapet Utilis Ltd. hvor tjenesten går ut på å benytte de samme satellittene som ble brukt til å finne vann på Mars til å finne lekkasjer av drikkevann fra ledningsnettet på jordkloden. Tjenesten kan vise til gode resultater i utlandet, og det var spennende å se hvordan dette kunne fungere i Norge sier daglig leder Stine Bendigtsen i Teta Vannrensing AS. Som første kunde både i Norge og Skandinavia gjennomførte Nedre Romerike Vannverk og Skedsmo Kommune et «Proof of Concept» nylig, og resultatene er svært interessante. Teknologien presenterte 30 punkter i et avgrenset område hvor de anslo at det skulle være lekkasjer. Avavi AS var engasjert for å benytte kjent deteksjons teknologi for å verifisere indikasjonene på lekkasjer fra de satellittbaserte bildene som ble levert.

Basert på funnene kan det se ut som teknologien var svært treffsikker. I 75% av de indikerte områdene viste tradisjonell teknologi at satellittenes indikasjoner stemte, og på de øvrige punktene anbefaltes nærmere kontroll. Kun ett av de kontrollerte punktene manglet utslag.

En effektiv metode for å finne lekkasjer er et nyttig verktøy for en kommune som oss, sier Kommunalteknisk sjef Birger Marøy i Skedsmo Kommune. Drikkevann på avveie koster samfunnet store beløp årlig, og dette er et spennende prosjekt for å ivareta en sikker vannforsyning til våre innbyggere legger han til.

Minst 30% av ferdig produsert drikkevann forsvinner i bakken på grunn av gammelt og utdatert ledningsnett. Denne sommeren har vist at drikkevann også kan bli en knapp ressurs, og fokus på lekkasjer er et viktig område for å sikre vannforsyningen. En lekkasjeovervåking med bruk av satellitter kan bidra til mer effektiv overvåking, planlegging og risikominimering i forvaltningen av ledningsnettet som distribuerer vann – verdens viktigste ressurs sier Thomes Trømborg, NRV.

 

 

Tjenesten blir levert i et samarbeid mellom Teta Vannrensing AS som distributør i Norge, Utilis Ltd. som leverandør av satellittbaserte bilder, og Avavi AS som leverandør for verifisering av lekkasjeindikasjoner. 

 


www.tetavannrensing.no
Stine Bendigtsen                                                   
mob: +47 909 39 398 

 

 


www.avavi.no
Fredrik Schau Bones
mob: +47 416 08 000

 

 


www.utiliscorp.com