BioKatalysator

BioKatalysator er et system for effektiv fjerning av fett fra avløpssystemer.

Fordeler med BioKatalysator:

  • Fjerner gass og reduserer lukt
  • Ufarlig i bruk
  • Inneholder hverken bakterier, enzymer eller metaller
  • Basert på naturlige ingredienser

Har du problemer med fett i pumpestasjoner, i ledningsnett eller på renseanlegg? BioKatalysator løser problemene på en enkel og renslig måte, uten å være til skade for hverken driftsoperatører, miljøet eller andre renseprosesser.

Alt du trenger er en doseringspumpe og doseringstank. Vi gir deg den hjelpen du trenger, eller du kan overlate det tekniske til oss.

Kontakt oss – det vil være en investering!

 

Produktene produseres av UtilEco, og Teta vannrensing AS har kontrakt med UtilEco for salg av produktene. For ytterligere informasjon, se UtilEco sine nettsider.

 

Vanlige spørsmål
Dokumenter
Kontakt oss