KitoFlokk

KitoFlokk™ er et fellingsmiddel basert på kitosan. Bruk av KitoFlokk™ gjør at du slipper å tenke på rester av metall i drikkevannet. Anlegg som bruker KitoFlokk™ vil også være mer stabile, slik at de er enklere å drifte. Bruker du KitoFlokk™ vil du også halvere slamproduksjonen og slammet vil gå fra å være spesialavfall til å bli et biologisk produkt som kan brukes til avlingsøkning i jordbruket.

KitoFlokk™ vil også redusere energiforbruk og CO2 utslipp og er en mer robust barriere enn anlegg med tradisjonelle fellingsmidler.

Du kan bruke KitoFlokk™ på samme måte som alle andre fellingsmidler.

Kontakt oss – vi  får deg raskt i gang!

 

 

 

Vanlige spørsmål
Dokumenter
Kontakt oss