Polymerer

Alle prosesser hvor partikler skal skilles fra vann kan påvirkes av polymerer. Fortykking, avvanning, flokkulering, sedimentasjon og flotasjon er alle prosesser som blir mer effektive ved tilsetning av polymerer.

Teta vannrensing AS hjelper deg med valg av polymer til å optimalisere enhver prosess.

Vanskeligheter med å få god effekt? Vi er uavhengige og er ikke bundet av sortimentet til en enkelt leverandør for å lykkes.

Naturlige produkter? I enkelte sammenhenger kan naturlige produkter erstatte syntetiske polymerer. Kontakt oss, så viser vi deg valgmulighetene.