Vannanalyser Teta vannrensing AS tilbyr en rekke spesialanalyser av vann et verktøy for optimalisering av renseprosesser og for å kartlegge problemer med vannkvalitet.

Vi kan tilby:

  • Partikkeltelling. Det gir svar på hvor mange og hvor store partikler er det i vannet.
  • Partikkelkarakteristikk og mikroskopiering. Trenger du å vite hva partikler i vann består av? Vi gir deg sammensetningen og opprinnelsen, evt. med bilde.
  • Ladningsmålinger (streamingcurrent). Det gir svar på vannets kolloideladning, og dermed hvor mye ladning som må nøytraliseres med polymer eller koagulant
  • SUVA. Spesifikk UV-adsorpsjon. Det gir detaljer om sammensetning av det organiske stoffet i vann.
  • SVI. Slamvolumindeks. Det gir svar på vannets sedimentasjonsegenskaper
  • Multivariat databehandling av analysedata. Vi finner sammenhenger mellom ulike vannkvalitetsparametere. Det kan gi deg besparelser i analysekostnader eller avdekke skjulte sammenhenger mellom råvann, renseprosesser og rentvannskvalitet

For ordinære analyser vil vi henvise til vårt samarbeid med NorAnalyse AS.

Skal du optimalisere en renseprosess? Har du et problem med vannkvaliteten? Snakk med oss om valg av analyseparametere for å kartlegge situasjonen