Vannundersøkelse

Teta vannrensing AS gjennomfører undersøkelser av hvordan vann lar seg rense i ulike renseprosesser. Vi gjør dette på laboratoriet i såkalte jartester, risteforsøk ol, men gjennomfører også pilotforsøk.

Send oss vann, så gir vi deg svar på hvilken renseeffekt som kan oppnås, hvilken dose du bør bruke og hvilke betingelser som er best – raskt og effektivt!

Vi vil også kunne bruke resultatene til å anbefale valg av renseprosess.

Vi har også mobilt utstyr for undersøkelse i felt.

Kontakt oss – vi kan vann!