[:no]

Harstad kommune har i en periode hatt problemer med fett og lukt i noen av sine pumpestasjoner. Som et resultat av en vellykket testperiode med et av produktene våre, har kommunen nå inngått kontrakt med Teta vannrensing om levering av Olfatec 300 til fjerning av fett og lukt i pumpestasjoner og avløpsnett.

[:]