Teta tar vare på vann - Klodens aller viktigste ressurs


Teta bringer sirkulærøkonomi inn i vannbransjen

Gjennom samarbeid med kunder, leverandører og partnere skapes grønn
konkurransekraft og en bærekraftig utvikling

Forskning, utvikling og innovasjon

For å kunne bidra til det grønne skiftet og sørge for at bedrifter reduserer fotavtrykk, er innovasjon, forskning og utvikling viktig å delta i. Teta samarbeider med bla NMBU og Norce på konkrete prosjekter og har i tillegg andre samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Miljø

Omlegging til miljøvennlige løsninger trenger ikke å påvirke selskapets bunnlinje negativt. Kvalitet i forhold til miljøet er et prinsipp som skal implementeres i all teknologi, utstyr, produkter og tjenester som tilbys.

Bærekraftig utvikling

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. En helhetlig tilnærming til vannrensing i hele verdikjeden må til for å innfri flere av FN’s bærekrafts mål. Vann spiller en sentral rolle i mange av disse målene.

NYHETER