adminiflex

Doktorgrad dokumenterer effekt av Tetas produkter

Ekaterina Christensen avla sin disputas for å forsvare sin doktorgradsavhandling innenfor effektiv og bæreraftig vannbehandling med alternative koagulanter høsten 2018. Ekaterina er opptatt av bærekraft, og hun har studert bruken av kitosan og zirkonium i vannbehandling. På hennes disputasdag var foreskrevet emne for prøveforelesningen «Hvordan tilpasse nordisk drikkevannbehandling til et forandrende klima». Doktorgradsavhandlingen viser til […]