administrasjon

Hva er ditt vannavtrykk??

Svar: Du spiser 3496 liter vann hver dag………! Hvordan? Sjekk link: http://thewaterweeat.com/no/     – Vann, verdens aller viktigste ressurs! –

Teta lanseres på The Explorer – internasjonal plattform for Greentech

Tetas produkter synliggjøres fra i dag på The Explorer, Innovasjon Norges plattform for Greentech fra Norge. Plattformen skal vise frem hvordan norske løsninger kan dekke internasjonale behov. Teta har demonstrerte effekter over lang tid, samtidig som det kontinuerlig jobbes i og med innovative prosjekter og produktutvikling. The Explorer kan være en fin markedsplass for å […]

Teta flytter til SNØ – Igloo Innovation

Tetas nye  lokasjon er sammen med Igloo Innovation. Igloo innovation er et kunnskaps- og innovasjonssenter i det som har blitt til verdens største vinterpark – Snøporten på Lørenskog. I toppetasjen har Igloo Innovation utviklet 500 kvadrameter moderne kontorlokaler, som skal underbygge et dynamisk og innovativt miljø. Deling av kunnskap står sentralt, og Igloo vil også […]

Satellittbasert lekkasjedeteksjon – nå også for avløpsvann

En av hovedutfordringene på drikkevannsområdet er stort lekkasjetap i ledningsnettet med fare for innsug av smittestoffer og andre farlige stoffer. Endrede klimaforhold kan true drikkevannet, og arbeidet med å sikre drikkevannet har høy prioritet i alle kommuner. Satellittbasert lekkasjedeteksjon innenfor avløpsvann gjør arbeidet med å  finne disse mer effektivt, slik at man finner flere  lekkasjer […]

Ny forskning dokumenterer gode resultater også for industrivann

Tetas produkter er demonstrert gjennom to ulike doktorgradsavhandlinger som begge demonstrerer effekt og verdi av å benytte alternative koagulanter. Teta har i løpet av 2019 sett nærmere på effekten av våre produkter innenfor flere bruksområder. Teta har gjennom ulike tester utført av sommerstudentene til Norconsult funnet at ulike kombinasjoner av våre produkter kan gi svært […]