Ny forskning dokumenterer gode resultater også for industrivann

Tetas produkter er demonstrert gjennom to ulike doktorgradsavhandlinger som begge demonstrerer effekt og verdi av å benytte alternative koagulanter. Teta har i løpet av 2019 sett nærmere på effekten av våre produkter innenfor flere bruksområder. Teta har gjennom ulike tester utført av sommerstudentene til Norconsult funnet at ulike kombinasjoner av våre produkter kan gi svært gode løsninger for rensing av ulike typer vann, også industrivann. Ta gjerne  kontakt med oss for å se om også din  bedrift kan oppnå renseresultater med kun naturlige  organiske bio-polymerer!