Om oss

Velkommen til Teta Vannrensing AS – spesialist på bærekraftig vannbehandling!

Teta Vannrensing AS løser problemer med vannkvalitet på en trygg og effektiv måte. Vårt spesialfelt er vannrensing med kitosanbaserte produkter. Vi fokuserer på en  helhetlig verdikjede, og demonstrerer gjerne hvordan vår teknologi kan bidra til at din virksomhet oppnår en mer ressurseffektiv og bærekraftig produksjon. I tillegg til å distribuere produktene våre har mye av vårt arbeid gått med til å bidra innen forskning og utvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Alle våre produkter gir deg en trygghet – trygghet for god vannkvalitet og et miljøriktig valg

Vannrensing

Vi kan tilby vannrensing med kitosan gjennom vårt hovedprodukt KitoFlokk™. Dette er et innovativt, men velprøvd alternativ til tradisjonelle koagulanter som jern og aluminium. Ved å velge KitoFlokk™ som koagulant i vannbehandlings prosessen kan du oppnå flere fordeler både med hensyn til økonomi og miljø. Den opptrer som en solid og robust koagulant som bidrar til en jevn drift med stabil vannkvalitet.

Sirkulærøkonomi i vannbransjen - Grønn Konkurransekraft

Vi har kunnskap og kompetanse som kan bidra til at din virksomhet blir en del av løsningen i det grønne skiftet. Gjennom å fokusere på sirkulærøkonomiske prinsipper skapes Grønn konkurransekraft da vi både reduserer fotavtrykket samtidig som det skapes økonomisk gevinst. Vannbransjen har et stort potensiale i dette skiftet. Vi ser helhet i verdikjeden til våre kunder og kan bidra til at de sparer både kostnader og miljø. Dette skaper bærekraftige løsninger i praksis. 

Produkter

Vi har et utvalg av produkter knyttet til våre ulike tjenester. Felles for alle  våre produkter er at de er miljøriktige og bidrar til mer effektive og klimarobuste prosesser. Ved å kombinere ulike teknologier,  koagulanter, og andre innsatsfaktorer kan du oppnå både ressursbesparelser og økonomisk gevinst. Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne!

Vår visjon: Teta skaper grønn konkurransekraft og bringer sirkulær økonomi inn i vannbransjen

Kjerneverdier

FREMOVERLENT

Vi utfordrer oss selv, våre kunder og våre rammebetingelser


KLIMAROBUST

Alle nye løsninger må takle et varmere - våtere og villere klima.

INNOVATIV

Vi kombinerer gjerne kjent teknologi på en ny måte, samtidig som vi bidrar til nyutvikling.

BÆREKRAFTIG

Alle våre produkter og tjenester kan forankres i FN-Bærekraftsmål.

Teta Vannrensing jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Teta Vannrensings policy dokumenter inkluderer prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, og disse danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid. Teta Vannrensing anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine . Teta Vannrensing ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til bærekraftig vannrensing og ivaretakelse av ressursene i vannets verdikjede. FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. TV jobber aktivt med bærekraftsmålene. TVs kjernevirksomhet og mål er direkte knyttet til flere av FNs bærerkaftsmål, hvorav «FNs bærekraftsmål 6 - Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.» er sentralt for å sikre de aller fleste bærerkaftsmålene.

Teta Vannrensing considers responsible business conduct to be a prerequisite for sustainable development, meaning that today’s generation get their needs covered without compromising the ability of future generations to meet their own needs. • Teta Vannrensing is committed to work actively with due diligence for responsible business conduct. Due diligence is a risk-based approach to respect and safeguard people, society and the environment in our own business and throughout the supply chain. We expect our suppliers and partners to follow the same approach. • Teta Vannrensing works actively towards the UN Sustainable Development Goals (SDGs). The SDGs is the world's joint action plan for sustainable development. SDG 6 - Clean Water and Sanitation - touches most of the SDGs, is paramount to sustainable development and at the core of Teta Vannrensing business model.