Produkter

KitoFlokk

Vårt spesialfelt er bærekraftig vannrensing, med fokus på energi- og verdiutnyttelse i alle ledd. Teta tilbyr vannrensing med KitoFlokk™. Dette er en velprøvd miljøvennlig bio-polymer, et godt alternativ til tradisjonelle koagulanter som jern og aluminium. Ved å velge KitoFlokk™ som koagulant i vannbehandlings prosessen kan man oppnå flere fordeler både med hensyn til økonomi og miljø. Den opptrer som en solid og klimarobust koagulant som bidrar til en jevn drift med stabil vannkvalitet. KitoFlokk™ kan kombineres med andre miljøvennlige koagulanter, som for eksmpel Aquator og eller forskjellige former for Stivelse.

Aquator

Aquator er et nytt fellingsmiddel innen vannrensing og virker på samme måte som tradisjonelle fellingskjemikalier. Aquator har en sterk ladning og bidrar til høy renseeffekt og stabil drift. Aquator er ikke toxisk, og i kombinasjon med KitoFlokk™ oppnås en sterk kombinasjon som tar vare på flere av de gode effektene ved bruk av KitoFlokk™. 

kitosan

Kitosan er et restprodukt utvunnet fra restprodukt fra reke- og krabbeskall. Kitosan har flere unike egenskaper, og benyttes til mange ulike formål. I tillegg til vår egen KitoFlokk™ tilbyr vi ulike kitosan kvaliteter til flere formål. Ta gjerne kontakt med oss for å avstemme nærmere rundt dine behov. 

Øvrige koagulanter, polymerer og ulik teknologi

Vi jobber stadig med å utvide vår portefølje innenfor ulike kombnasjoner av teknologi og koagulanter. Vi bistår gjerne med testing av ulike kombinasjoner for å oppnå den optimale kombinasjonen til din spesielle vannutfordring. 

etisk handel

Teta er stolt medlem av Etisk handel Norge, som er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Etisk Handels formål er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Vi rapporterer årlig om vårt arbeid med dette viktige tema.