Satellittbasert lekkasjedeteksjon – nå også for avløpsvann

En av hovedutfordringene på drikkevannsområdet er stort lekkasjetap i ledningsnettet med fare for innsug av smittestoffer og andre farlige stoffer. Endrede klimaforhold kan true drikkevannet, og arbeidet med å sikre drikkevannet har høy prioritet i alle kommuner. Satellittbasert lekkasjedeteksjon innenfor avløpsvann gjør arbeidet med å  finne disse mer effektivt, slik at man finner flere  lekkasjer når man benytter dette i kombinasjon med tradisjonell metode. Ta gjerne kontakt med oss for en innovativ prat om et av vannbransjens viktigste tema.