Teta flytter til SNØ – Igloo Innovation

Tetas nye  lokasjon er sammen med Igloo Innovation. Igloo innovation er et kunnskaps- og innovasjonssenter i det som har blitt til verdens største vinterpark – Snøporten på Lørenskog. I toppetasjen har Igloo Innovation utviklet 500 kvadrameter moderne kontorlokaler, som skal underbygge et dynamisk og innovativt miljø. Deling av kunnskap står sentralt, og Igloo vil også initiere og fasilitere prosjekter, forskning og prosesser i samarbeid med deltagerne. Vann er sentralt for mange aktører, men for SNØ er dette helt sentralt. Teta ser frem til å ha sin nye lokasjon her,  og gleder seg til å ta imot både kunder, leverandører og andre partnere i spennende omgivelser.