Tjenester

fra råvann til drikkevann

Endring i råvannskvalitet krever robuste koagulanter for å oppnå stabil drift og stabil vannkvalitet på drikkevannet som skal leveres til befolkningen. Våre produkter bidrar til besparelse av både energi og forbruk av vann i renseprosessen, samt at produktene er miljøriktige. I en kjemisk renseprosess vil vårt hovedprodukt KitoFlokk™ bidra til betydelig reduksjon av slamproduksjon som igjen bidrar til lavere kjemikalie- og energiforbruk. Effekten av våre produkter er dokumentert gjennom to ulike doktorgradsavhandlinger, og de kan erstatte tradisjonelle syntetiske koagulanter uavhengig av valgt teknologi.

LEKKASJESØK - Satellitt

Som første leverandør i Skandinavia kan vi nå også tilby innovativ vannlekkasje deteksjon ved hjelp av satellitter. Teknologien er den samme som benyttes for å finne vann på planeten Mars, men i vårt tilfelle brukes den til å finne lekkasjer av drikkevann i ledningsnett. Vi kan levere både kart og akustiske tjenester i en helhetlig leveranse. Nytt i år er at vi også kan tilby lekkasje søk i avløpsnettet ved hjelp av satellitt. Ta kontakt med oss for en spennende og innovativ prat!

Rensing av industrivann

Etterspørselen etter sikre og rene måter å behandle avløpsvann fra industri er økende. Nye krav og fremtidens reguleringer vil stille økende krav til utslipp fra industri. Både næringsmiddelindustrien, fabrikker, oljeindustrien, gruver andre som har utslipp av vann til enten natur eller avløp kan forvente seg strengere krav. Behovet for nye løsninger øker i takt med den voksende befolkningen, og det som i mange tilfeller ikke kommer godt nok frem er at nye løsninger både kan spare ressurser, kostnader og miljøet. 

fett og lukt i avløpsvann

Har du problemer med fett og lukt i pumpestasjoner, i ledningsnett eller på renseanlegg? Teta løser problemene på en enkel og miljøvennlig måte, uten å være til skade for hverken driftsoperatører, miljøet eller andre renseprosesser. Vi kan vise til mange gode referanseprosjekt i vårt langstrakte land, og vi tester gjerne om våre produkter kan løse noen av dine utfordringer.